Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12

tel./fax +48 87 565-02-05

e-mail sekretariat@sp6.suwalki.eu

SPORT

  • Aktywny Suwalczanin
  • Sport wszystkim dzieciom służy

Rok 2021

Klasy I-III - Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2021 roku pn. „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja II”

Klasy I-VIII - 
Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2021 roku pn. „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja II” w terminie 15.03.2021 - 05.06.2021 r.

 

Rok 2020
Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Programu Aktywny Suwalczanin - Termin realizacji zajęć: 5.10.2020r. - 11.12.2020 r.

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2020 roku „Sport wszystkim dzieciom służy” w Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach w terminie 7.09-7.12.2020 - klasy 1 - 3

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2020 roku „Sport wszystkim dzieciom służy” planowany termin od 7.09-7.12.2020r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach - klasy 1-8

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach Od dnia 28.09.2020 r do 11.12.2020 r.