Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12

tel./fax +48 87 565-02-05

e-mail sekretariat@sp6.suwalki.eu

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu profilaktycznego

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach od dnia 28.09.2020 r do  11.12.2020 r.