Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12

tel./fax +48 87 565-02-05

e-mail sekretariat@sp6.suwalki.eu

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3