Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12

tel./fax +48 87 565-02-05

e-mail sekretariat@sp6.suwalki.eu

Przerwa wielkanocna

dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1.04.2021 r. – 6.04.2021 r.