Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12

tel./fax +48 87 565-02-05

e-mail sekretariat@sp6.suwalki.eu

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej

na rok szkolny 2021/2022 do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach