Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12

tel./fax +48 87 565-02-05

e-mail sekretariat@sp6.suwalki.eu

Egzaminy poprawkowe

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu  26.08.2021 o godz. 8:00.