Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12

tel./fax +48 87 565-02-05

e-mail sekretariat@sp6.suwalki.eu

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

W związku z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Suwałki, ustala się wydatki na cele edukacyjne kwalifikowane do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO OBEJMUJĄ:

 1. Podręczniki i ćwiczenia szkolne, lektury szkolne oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym potrzebne uczniowi na zajęcia szkolne;
 2. Pomoce dydaktyczne (słowniki, encyklopedie, atlasy, mapy, tablice matematyczne i inne, globusy, itp.);
 3. Artykuły szkolne (piórnik, zeszyty i okładki na zeszyty, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, zakreślacze, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuły, brystole, nożyczki, taśmy klejące, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, cyrkle, segregatory, dziurkacze, zszywacze i innych związanych z zajęciami szkolnymi);
 4. Tornister, plecak szkolny, torba szkolna, worek na obuwie sportowe;
 5. Komputer, laptop, tablet, oprogramowanie, części do komputera, naprawa komputera, multimedialne programy edukacyjne, nośniki danych;
 6. Drukarka (urządzenie wielofunkcyjne), tusze do drukarek, papier do drukarki;
 7. Zwrot kosztów udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych (np. nauka języków obcych, kurs komputerowy, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań, itp.);
 8. Zwrot kosztów abonamentu internetowego (wrzesień – czerwiec); należy przedstawić fakturę VAT wraz z dowodem zapłaty i umową o dostawę internetu);
 9. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych o charakterze edukacyjnym, bilety do kina, teatru, muzeum itp.;
 10. Biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko;
 11. Obuwie sportowe na zajęcia wychowania fizycznego (tenisówki, halówki, trampki, adidasy – max 2 szt. na semestr);
 12. Zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego:
 13. koszulka sportowa (t-shirt) – 3 szt. (na semestr),
 14. spodenki sportowe (szorty) lub getry (leginsy) – 3 szt. (na semestr),
 15. dres lub spodnie dresowe i bluza dresowa – 1 komplet na semestr;
 16. Przybory i strój wymagany do nauki zawodu lub odbycia praktyki;
 17. Basen (strój kąpielowy, klapki, czepek, okulary pływackie, rachunki za korzystanie z basenu);
 18. Okulary korekcyjne;
 19. Sprzęt muzyczny i sportowy (dotyczy uczniów uczęszczających do szkół muzycznych lub uczniów uczęszczających na zajęcia sportowe, np. treningi w klubach sportowych). Wyjątek stanowią instrumenty muzyczne wykorzystywane w szkole do nauki gry;
 20. Zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkoły – imienne bilety miesięczne;
 21. Zwrot kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ucznia (dotyczy uczniów ponadpodstawowych – imienne bilety miesięczne, zakwaterowanie w bursie, internacie).

UWAGA! Faktury/rachunki powinny być wystawione imiennie na wnioskodawcę (rodzic/opiekun prawny, pełnoletniego ucznia).

 • Ważne, aby na rachunku/fakturze plecak lub torba miały w nazwie adnotację „szkolne”, zaś obuwie i odzież miały w nazwie „sportowe”. W przypadku niepełnej nazwy towaru wystawionej na rachunku/fakturze wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i podpisem.
 • W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach np. do instytucji kultury, udziału w wycieczkach szkolnych - dopuszcza się zamiast rachunku bądź faktury dostarczenia zaświadczenia wydanego przez Dyrektora szkoły z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia, co umożliwi rozliczenie z pobieranego stypendium szkolnego.
 • Dopuszcza się możliwość refundacji wydatków i zwrotu kosztów poniesionych na zakup podręczników i przyborów szkolnych od miesiąca lipca, sportowej odzieży i obuwia od miesiąca września oraz abonamentu internetowego od miesiąca września.
 • W przypadku dostarczenia rachunków/faktur na kwotę niższą niż przyznane stypendium szkolne, świadczenia zostaną wypłacone jedynie do wysokości dostarczonych dokumentów, zaś w przypadku dostarczenia rachunków/faktur na wyższą kwotę niż przyznane stypendium, świadczenia zostaną wypłacone do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

 

 • Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki: opłacenia komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów, wyżywienia w szkole, udziału w imprezach szkolnych nie mających charakteru edukacyjnego (np. studniówka), sprzęt rehabilitacyjny.

Ważne jest, aby zakupy dokonywane były w sposób racjonalny, zarówno co do ilości, jak i co do ceny zakupionego towaru.

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej

„... Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym, jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencji resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego”.

         Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że stanowią one wydatek o charakterze edukacyjnym.