Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12

tel./fax +48 87 565-02-05

e-mail sekretariat@sp6.suwalki.eu

Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zlokalizowanej na platformie ePUAP wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Konto można założyć rejestrując się na stronie: http://epuap.gov.pl/

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie pism w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). 

Szkoła posiada skrzynkę na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej 

adres skrytki ePUAP:/sp6suwalki/SkrytkaESP/

Akceptowalne formaty danych, w jakich zapisuje się dokumenty elektroniczne wymienione są w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.