Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12

tel./fax +48 87 565-02-05

e-mail sekretariat@sp6.suwalki.eu

Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach została powołana do życia w 1963 roku

Pierwszą siedzibą Szkoły był budynek z początku XX wieku, stojący przy ulicy Wojska Polskiego (obecnie Zespół Szkół Zawodowych). Budynek ten w okresie II wojny światowej był przejściowym łagrem. Niezbyt nadawał się na szkołę - sale były małe, korytarze ciemne, brakowało zaplecza. Niemniej jednak w takich warunkach 3 września 1963 roku zabrzmiał pierwszy dzwonek.

Pierwszym kierownikiem szkoły był Romuald Anuszkiewicz.

Dwa lata później, w roku 1965, oddano do użytku nowy budynek szkolny przy ulicy Armii Czerwonej 3 (obecnie Sejneńska 12). Uroczyste otwarcie nastąpiło 13 listopada 1965 roku. Nowy gmach posiadał 24 sale lekcyjne, salę gimnastyczną i zaplecze.

15 sierpnia 1975 roku na stanowisko dyrektora szkoły powołano Stanisława Niedźwiedzkiego.

Od 1976 roku w ramach szkoły funkcjonowały oddziały sześciolatków.

Szkoła rozwijała się liczebnie. W związku z przepełnieniem klas i wydłużeniem nauki szkolnej zrodziła się konieczność rozbudowy szkoły.

Dzięki staraniom dyrekcji w roku 1983 rozpoczęto budowę drugiej sali gimnastycznej, którą oddano do użytku 1 września 1985 roku.

W roku 1984, dzięki staraniom dyrektora Stanisława Niedźwiedzkiego, sporządzono projekt techniczny nowego skrzydła, które, na mocy decyzji miejskich władz administracyjno - oświatowych, rozpoczęto budować w rok później z funduszu remontów kapitalnych.

W piwnicach szkoły urządzono sale katechetyczne i salę wideo (należące teraz do Gimnazjum). Jest tam też pomieszczenie używane dawniej jako harcówka - obecnie jest to archiwum szkolne.

W latach 1984 - 90 w strukturze organizacyjnej placówki funkcjonowała Szkoła Specjalna. Jej zajęcia odbywały się w pomieszczeniach na parterze. Dyrektorem była Irena Jurewicz, a od 1989 roku, po rezygnacji ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6, Stanisław Niedźwiedzki. Szkoła Specjalna przeniosła się w roku 1990 do Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Suwałkach.

W latach 1989 - 1991 dyrektorem szkoły była Wiesława Kosiorek. W roku 1991 po raz pierwszy wybrany został dyrektor w wyniku konkursu; został nim Eligiusz Myszkowski. W danej chwili funkcję dyrektora pełni Marek Zborowski-Weychman.

9 maja 1989 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Aleksandry Kujałowicz i wręczenia sztandaru (ufundowanego przez patronackie zakłady pracy, rodziców i nauczycieli). Z tej okazji wydano specjalne znaczki okolicznościowe z motywami sztandaru szkoły i proporczyki.

10 maja 1980 roku utworzono Izbę Pamięci Narodowej, której opiekunami byli kolejno nauczyciele historii: Irena Krzywicka, Anna Pielachowska, Andrzej Chuchnowski. Obecnym opiekunem Izby jest Ewa Balcer. W Izbie znajdują się pamiątki regionalne, związane z II wojną światową oraz historią szkoły. Szczególnie ważne miejsce zajmują dokumenty związane z patronką szkoły - Aleksandrą Kujałowicz.

W styczniu 1992 roku, z chwilą przejęcia przedszkoli przez Urząd Miasta w Suwałkach, oddziały sześciolatków zostały przeniesione do przedszkoli.

W trakcie swojego rozwoju szkoła była na bieżąco remontowana i wyposażana w pomoce naukowe. Obecnie jest dobrze wyposażoną szkołą - posiada laboratorium (pracownię do nauki języków obcych), klasopracownie specjalistyczne do nauki poszczególnych przedmiotów - matematyczne, biologiczną, historyczne, polonistyczne, muzyczną (wszystkie posiadające pomoce dydaktyczne) oraz bardzo dobrze wyposażone klasy kształcenia zintegrowanego. Także pracownie komputerowe. Wielu nauczycieli dysponuje sprzętem audiowizualnym.
Szkoła jest dobrze wyposażona w pomoce do zajęć wychowania fizycznego. Do zajęć służą dwie sale gimnastyczne i jedna do zajęć korekcyjnych. W szkole działa świetlica dla dzieci klas I - III zapewniająca opiekę ok. 60 dzieci w dwóch grupach zajęciowych. Przy świetlicy działa stołówka szkolna, wydająca codziennie ponad 200 obiadów.
W tym i poprzednim roku szkolnym, szkoła uległa generalnemu remontowi korytarzy, zaprojektowanych przez panią Joannę Jakubanis.

Od 1 września 2004 roku szkoła odzyskała tzw. nowe skrzydło od Gimnazjum nr 2. Uczą się tutaj klasy I - III.