Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12

tel./fax +48 87 565-02-05

e-mail sekretariat@sp6.suwalki.eu

SPORT

  • Aktywny Suwalczanin
  • Sport wszystkim dzieciom służy

Rok szkolny 2022-2023​​​

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2022 roku pn. „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja 2022”  w terminie 19.09-03.12.2022r.  - część 1

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2022 roku pn. „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja 2022”  w terminie 19.09-03.12.2022r.  - część 2

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2022 roku pn. „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja 2022” w terminie 3.10-02.12.2021r. - 9 tygodni, godziny dodatkowe wg pisma

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu Aktywny Suwalczanin - Termin realizacji : 3.10-9.12.2022

 

Archiwalne


Rok szkolny 2021-2022


Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu Aktywny Suwalczanin - Okres realizacji    20.04.2022r. – 13.05.2022r.

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2022 roku pn. „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja 2022” termin realizacji: 21.03-4.06.2022r. 

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2022 roku pn. „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja 2022”

 

Zajęcia pozalekcyjne realizowane ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach w 2021 roku program Aktywny Suwalczanin - Termin realizacji od 27.09-10.12.2021 r.

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu profilaktycznego szkoły

Klasy I-III Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pt. „Sport wszystkim dzieciom służy” - termin 13.09-8.12.2021r.

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pt. „Sport wszystkim dzieciom służy ” - 6.12-8.12.2021r.

Klasy I-VIII Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2021 roku pn. „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja II” w terminie 13.09-08.12.2021 r.

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2021 roku pn. „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja II”  w terminie 06.12-08.12.2021 r. 

 


Rok szkolny 2020-2021Sport wszystkim dzieciom służy
Klasy I-III - Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2021 roku pn. „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja II" - w terminie od 04.05.2021 do 04.06.2021 roku”
Klasy I-VIII - Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2021 roku pn. „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja II” - w terminie od 15.03.2021 - 05.06.2021 r.

Aktywny Suwalczanin
Klasy I-II - Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Programu Aktywny Suwalczanin - w terminie od 04.05.2021 – 04.06.2021 r.
Klasy III - Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Programu Aktywny Suwalczanin - w terminie od 04.05.2021 – 05.06.2021 r.

Rok szkolny 2019-2020
Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Programu Aktywny Suwalczanin - Termin realizacji zajęć: 5.10.2020r. - 11.12.2020 r.

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2020 roku „Sport wszystkim dzieciom służy” w Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach w terminie 7.09-7.12.2020 - klasy 1 - 3
Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2020 roku „Sport wszystkim dzieciom służy” planowany termin od 7.09-7.12.2020r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach - klasy 1-8
Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach Od dnia 28.09.2020 r do 11.12.2020 r.