Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12

tel./fax +48 87 565-02-05

e-mail sekretariat@sp6.suwalki.eu

Mediacja rówieśnicza jako element profilaktyki i rozwiązywania problemów

związanych z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych, uzależnieniami oraz innymi zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży na terenie miasta Suwałki

Projekt został zrealizowany przez Fundację „ProMediation & Prowellness Foundation” w Suwałkach w trzech suwalskich szkołach prowadzonych przez Miasto Suwałki:
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach 
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 
Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach

Wdrożenie mediacji jako sposobu na promowane i wdrażanie zdrowego stylu życia poprzez radzenie sobie ze stresem i agresją, poprawienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych bez sięgania po środki uzależniające i poprawiania relacji w grupie oraz relacji dorosły – dziecko odbędzie się w każdej ze szkół po powrocie uczniów do stacjonarnej nauki.

Link do strony