Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12

tel./fax +48 87 565-02-05

e-mail sekretariat@sp6.suwalki.eu

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 - kalendarium

Krótkie kalendarium

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych w pracy
11.11.2020 1.01.2021 6.01.2021 3.05.2021 3.06.2021

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole
9-10.11.2020 4-5.01.2021 4.06.2021
*dla uczniów zorganizowane będą zaj. opiekuńczo-wychowawcze

Egzamin klas ósmych
25.05.2021 j. polski
26.05.2021 matematyka
27.05.2021 j. angielski, niemiecki

Zimowa przerwa świąteczna
23.12-31.12 .2020

Ferie zimowe
27.01-7.02.2021

Wiosenna przerwa
1.04-6.04.2021

Koniec roku szkolnego
25.06.2021

 

Dyrektor

Anna Śliżewska